Miljø og sund fornuft

By 11. juli 2016Nyheder

Hvert år sparer SUVO miljøet for afbrænding af en betragtelig mængde overskydende anti-rust produkter.

Alle SUVO Antirust-produkter bliver som udgangspunkt produceret af helt nye råprodukter, men når der udføres en undervognsbehandling, vil en vis mængde rustbeskyttelsesprodukt dryppe af bilen og ned i en lukket opsamlingsbeholder. Dette afdryp vil man normalt bortskaffe ved kontrolleret afbrænding.

For at beskytte miljøet bedst muligt har SUVO som de eneste i landet et lukket recycle-system, hvor overskydende antirust-produkter opsamles og renses, som derefter bliver reproduceret til nyt rustbeskyttelsesprodukt i samme høje kvalitet som vore nye SUVO Antirust-produkter.

På årsbasis opsamler og reproducerer SUVO en betragtelig mængede afdryps-produkt, som derved ikke skal afbrændes. Samtidig betyder reproduktionen, at SUVO sparer på forbruget af nye råprodukter, altså et bidrag til en grønnere verden.

Rent og så godt som nyt

De opsamlede produkter transporteres af specialuddannede chauffører i godkendte biler til SUVO’s produktionsanlæg. Her gennemgår det opsamlede afdryps-produkt en proces, der betyder, at der fremkommer et 100 % rent basisprodukt, som efterfølgende får tilsat nye additiver således, at det færdige reproducerede antirust-produkt får præcis de samme egenskaber og kvaliteter som et nyt produceret rustbeskyttelsesprodukt. Naturligvis med nøjagtig lige så stor rustbeskyttelsesevne som ny fabrikerede Suvo Antirust-produkter og med samme garanti.

Det regenererede produkt bliver anvendt i forbindelse med genbehandling af bund og produceres kun i farven sort.

Uvildig produkttest

Kemi og miljøkonsulent-virksomheden MEDIATOR A/S har i en rapport gennemgået og sammenlignet det reproducerede produkt med et nyt produceret produkt. Konklusionen er, at det reproducerede produkt er nøjagtig lige så effektivt og har samme egenskaber, som et helt nyt produceret produkt.

Dette kan direkte kobles til en anden miljørapport fra den rådgivende virksomhed COWI A/S.

COWI A/S har udarbejdet en livscyklusvurdering under overskriften “Den miljømæssige nytte ved genbrug af returprodukter fra anti-rust behandlinger af motorkøretøjer”.

Konklusionen af denne blev: COWI A/S konstaterer følgende “Forbedringerne på luftemissionerne vurderes som så væsentlige, at det konkluderes, at der er en tydelig miljøforbedring ved recycling af anti-rust-produktet på den måde, som det praktiseres af SUVO Danmark. Der er beregnet en forbedring af bidrag til drivhuseffekt og forsuring på henholdsvis 34 % og 53 % af værdierne med recycling”.

Samlet kan det således konkluderes, at der ikke kun er en miljøeffekt ved at anvende et reproduceret produkt. Der er også en økonomisk gevinst samtidig med, at produktet overholder alle kvalitetstests og dermed dokumenteret er fuldt på højde med ny producerede produkter.a

Call Now Button